Disclaimer

Disclaimer

Van Weede Uitvaartzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website of in uw e-mail.

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Van Weede Uitvaartzorg. Met dank aan Julie Blik voor de fotografie.

Copyright ©2018 Van Weede Uitvaartzorg, Blaricum.
Alle rechten voorbehouden.